(Konuşma) “Seneca’nın Filozof ve Avam Ayrımı Üzerine”, İstanbul Edebiyat Derneği Seminerleri (“Filozofun Politika ile İmtihanı: Niçin Filozoflar Yönetemezler?”): Kasım 2018. (Bildiri) "Antik Yunan'da Felsefe ya da Politik Felsefe", Politik Felsefe Nedir?, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi: 23 Ekim 2018. (Bildiri) "Birinci Triumviri ve İç Savaş Sırasında Cicero ve Felsefe", Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum 'Eve Dönen Asker', İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi: 12 Eylül 2018. (Bildiri) “Seneca ve Bilge”, İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Seminer Kitaplığı: 22 Mayıs 2018. (Bildiri) “Seneca'ya Göre Filozofun Avama ve Aktif Politikaya Karşı İdeal Tutumu”, Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü: 2 Mayıs 2018. (Makale) “Policraticus’ta Yasanın Efendisi ve Kölesi Olarak Kral”, Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi, 10, Nisan 2018: 1-21. (Çeviri) “Cicero’nun De Optimo Genere Oratorum Adlı Eserinin Çevirisi”, Kutadgubilig, 36, Aralık 2017: 571-586. (Söyleşi) “Gareth Williams ile Seneca’nın Eserleri ve Roma’da Felsefe Üzerine Kısa Bir Söyleşi”, Kutadgubilig, 35, Eylül 2017: 239-244. (İngilizcesi: 235-237) (Çeviri) “Sallustius Külliyatına Ek: Marcus Tullius Cicero’ya Hakaret – Giriş ve Çeviri.” Kutadgubilig, 34, Haziran 2017: 947-960. (Makale) “Kinik Diogenes’in Toplumsal ve Politik Karşıtlığının Ana Hatları.” Arkhe-Logos, 3, Nisan 2017: 21-44.  (Çeviri) Nicolaus Copernicus, “Werner’e Karşı Mektup (De Octava Sphaera, Contra Wernerum).” Kutadgubilig, 33, Mart 2017: 151-170.  “Kronolojik Olarak Türkçede Cicero Bibliyografyası.” Kutadgubilig, 32, Aralık 2016: 205-212. (Çeviri) “Johann Peter von Ludewig, Türklerde Rasyonel Felsefenin Tarihi (Historia Rationalis Philosophiae Apud Turcas).” Arkhe-Logos, 2, Güz 2016: 37-60. (Makale) “Seneca’nın Mektuplarında Bilgenin Toplumsal Karakteri.” Akron: Eskiçağ Yazıları, 10, Kasım 2016: 191-218. (Makale) “Aquinas’ın De Regno’sunda ‘Tiran’ ve ‘Tiranlık’ Anlayışı.” Arkhe-Logos, 1, Bahar 2016: 133-143. (Söyleşi) “Sean Mcconnell ile Cicero’nun Mektuplarında Felsefe Yaşamı Üzerine Bir Söyleşi.” Kutadgubilig, 29, Mart 2016: 357-361. (Makale) “Cicero’nun Siyaset Anlayışında ‘Tiran’ Kavramı Üzerine Bir İnceleme.” Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi, 5, Ekim 2015: 45-62. (Makale) “De Re Publica’da Devlet Adamının Erdemi ve Scipio’nun Düşü.” Kutadgubilig, 27, Mart 2015: 215-240. (Makale) “Newton Elyazmaları.” Mürekkepbalığı, 4, 2015: 22-25. (Makale) “Cicero’nun De Re Publica’sındaki Krallık Dönemi Anlatımının Analizi.” Kutadgubilig, 26, Ekim 2014: 185-229. (Makale) “Kökensel Bir İnceleme: De Re Publica’da İktidarın Adalet Sorunu!” Doğu Batı, 69, Mayıs, Haziran, Temmuz, 2014: 63-105. (Makale) “Dünyaya karşı tanrı devleti.” Birgün Kitap, 152, 5 Eylül – 2 Ekim 2014: 8-9. (Makale) “Cicero’nun ‘De Re Publica’sındaki Devlet Tanımı ve Türleri.” Kutadgubilig, 25, Mart 2014: 319-354. (Makale) “Cicero’nun De Fato Adlı Eserinin Teşrihi.” Kutadgubilig, 23, Mart 2013: 157-171. (Çeviri) “Cicero’nun De Fato Adlı Eserinin Çevirisi.” Kutadgubilig, 23, Mart 2013: 107-144. (Makale) “Kepler, Somnium” Popüler Bilim, [1. Bölüm] s.216, Ağustos – Eylül 2012: 28-34. ve [2. Bölüm] 217, Ekim – Kasım 2012: 44-49. (Makale) “Hermetik Aydınlanmanın İzinde Thoth, Hermes ya da Mercurius”, Kutadgubilig, 21, Mart 2012: 289-331. (Söyleşi) “Prof. Harry M. Hine ile Roma’da Felsefe Faaliyetleri ve Seneca Üzerine Kısa Bir Söyleşi.” Kutadgubilig, 19, Mart 2011: 517-524. (Çeviri) Lucius Annaeus Seneca, “Naturales Quaestiones IV. Cp.I-II: Nil Nehri Üzerine.” Kutadgubilig, 18, Ekim 2010: 423-444. (Çeviri & Analiz) “Naturales Quaestiones’in 1. ve 3. Önsözünün Çevirisi ve Analizi.” Kutadgubilig, 17, Mart 2010: 27-64. (Makale) “Epicurusçu Felsefede Özgürlük ve Mutluluk Anlayışı Üzerine.” Kutadgubilig, 16, Ekim 2009: 47-62. (Çeviri) Nicolaus Copernicus, "Nicolaus Copernicus’un Göksel Hareketlere İlişkin, Kendisi Tarafından Geliştirilen Hipotezlere Dair Kısa Açıklaması." Kutadgubilig, 16, Ekim 2009: 227-252. (Makale) “Vergilius, Aeneis II-III’de Aeneas’ın Bilançosu.” Lucerna: Yaşamöyküsü, Eylül 2009: 60-73. (Makale) “Roma’ya Bakmak.” Memlekent, 2, Ağustos-Eylül 2009: 10-16. (Makale) “Francis Bacon’da Bilgi Anlayışı Üzerine.” Kutadgubilig, 15, Mart 2009: 87-112. (Makale) “Cicero, De Finibus III’te ‘Latincede Felsefi Terminoloji’ Üzerine Bir İnceleme.” Felsefe Arkivi, 33, 2008: 43-86.