2020

(Konuşma) "Presokratik Felsefe: Yöntem ve Sorunlar", Antik Felsefe İstanbul, Galatasaray Üniversitesi, Erdoğan Teziç Salonu, 13 Ocak 2020. (Söyleşi) "Herakleitos ve Çeviri Üzerine", Genç Sanat, 24, Ocak 2020. 2019

(Atölye) “Felsefe Atölyesi”, Ataşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültürevi, Aralık, 2019 (4 Hafta) (Makale) “Luther’in Skolastik Teolojiye Karşı Tezleri”, Mesos, 1, 2019: 19-42. (Makale) “Herakleitos’un Doğa Üzerine Kitabıyla İlgili Kaynaklar ve Yorumlar”, Felsefi Düşün, 13, 2019: 121-133. (Konuşma) "Roma: Romalılık ve Evrensellik", Opus 19, Komşu Kapısı Derneği & Opus Noesis, 12 Aralık 2019. (Söyleşi) "'Latince ölü dil' yargısından vazgeçmeli", Gazete Duvar, 19 Kasım 2019. (Konuşma) Olgay Söyler'le birlikte: “Toplumsal Muhalefet Açısından Kinizm ve Melamilik”, İstanbul Ataşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür Evi, 16 Kasım 2019. (Konuşma) Cengiz Çakmak’la birlikte: “Cumhuriyet ve Felsefe: Antikçağdan Günümüze Politika, Eleştirel Düşünce ve Özgür Birey”, Pazar Söyleşileri kapsamında İstanbul Ataşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür Evi, 20 Ekim 2019. (Makale)"Seneca'nın Doğa Araştırmaları'nda Kehanet, Kader ve Tanrı İlişkisi", Arkhe-Logos, 7, Seneca Özel Sayısı, Bahar (2019): 63-78 (Söyleşi) "John Sellars ile Roma Stoacılığı ve Seneca Üzerine Kısa Bir Söyleşi (A Short Interview with John Sellars About Roman Stoicism and Seneca)", Arkhe-Logos, 7, Seneca Özel Sayısı, Bahar/Spring (2019): 15-24. (Makale / Kitap Bölümü) "Birinci Triumviri ve İç Savaş Sırasında Cicero ve Felsefe", Felsefe Açısından Savaş ve Toplum, HiperYayın, 2019: 109-122. (Konuşma) “Antikçağ Doğa Felsefesi: Herakleitos ve Parmenides”, Medicalpark İzmir sponsorluğunda Kent Söyleşileri, Mövenpick Hotel İzmir, 9 Mayıs 2019. (Konuşma) “95 Tez’in Teolojisi”, Luther ve Reform Kültürü Paneli, İstanbul, Ataşehir Belediyesi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, 13 Nisan 2019. (Konuşma) “Stoa Felsefesi ve İnsan”, Opus Noesis ve Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği, Opus 19, 11 Nisan 2019. (Konuşma) “Roma'da Politika ve Felsefe”, Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi ve Kültür Merkezi - Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri, 13 Mart 2019. (Konuşma) “Sokrates'in Savunması ve Felsefe”, Kitap ile Sohbet - Oyuncak Müzesi, 12 Şubat 2019.

2018

(Makale) “Stoacılık Açısından Seneca’nın ‘Büyük’ İskender Betimlemeleri”, Özne. Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 29, Güz 2018: 117-132. (Çeviri) “Enkheiridion, 1-23, Epiktetos”, Özne. Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 29, Güz 2018: 19-260. (Konuşma) “Kinik Felsefe ve Toplumsal Kimliğin Reddi”, Opus Noesis ve Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği, Opus 19, 13 Aralık 2018. (Konuşma) “Seneca’nın Filozof ve Avam Ayrımı Üzerine”, İstanbul Edebiyat Derneği Seminerleri (“Filozofun Politika ile İmtihanı: Niçin Filozoflar Yönetemezler?”): Kasım 2018. (Bildiri) "Antik Yunan'da Felsefe ya da Politik Felsefe", Politik Felsefe Nedir?, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi: 23 Ekim 2018. (Bildiri) "Birinci Triumviri ve İç Savaş Sırasında Cicero ve Felsefe", Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum 'Eve Dönen Asker', İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi: 12 Eylül 2018. (Bildiri) “Seneca ve Bilge”, İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Seminer Kitaplığı: 22 Mayıs 2018. (Bildiri) “Seneca'ya Göre Filozofun Avama ve Aktif Politikaya Karşı İdeal Tutumu”, Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü: 2 Mayıs 2018. (Makale) “Policraticus’ta Yasanın Efendisi ve Kölesi Olarak Kral”, Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi, 10, Nisan 2018: 1-21. 2017

(Çeviri) “Cicero’nun De Optimo Genere Oratorum Adlı Eserinin Çevirisi”, Kutadgubilig, 36, Aralık 2017: 571-586. (Söyleşi) “Gareth Williams ile Seneca’nın Eserleri ve Roma’da Felsefe Üzerine Kısa Bir Söyleşi”, Kutadgubilig, 35, Eylül 2017: 239-244. (İngilizcesi: 235-237) (Çeviri) “Sallustius Külliyatına Ek: Marcus Tullius Cicero’ya Hakaret – Giriş ve Çeviri.” Kutadgubilig, 34, Haziran 2017: 947-960. (Makale) “Kinik Diogenes’in Toplumsal ve Politik Karşıtlığının Ana Hatları.” Arkhe-Logos, 3, Nisan 2017: 21-44.  (Çeviri) Nicolaus Copernicus, “Werner’e Karşı Mektup (De Octava Sphaera, Contra Wernerum).” Kutadgubilig, 33, Mart 2017: 151-170.  “Kronolojik Olarak Türkçede Cicero Bibliyografyası.” Kutadgubilig, 32, Aralık 2016: 205-212. (Çeviri) “Johann Peter von Ludewig, Türklerde Rasyonel Felsefenin Tarihi (Historia Rationalis Philosophiae Apud Turcas).” Arkhe-Logos, 2, Güz 2016: 37-60. 2016

(Makale) “Seneca’nın Mektuplarında Bilgenin Toplumsal Karakteri.” Akron: Eskiçağ Yazıları, 10, Kasım 2016: 191-218. (Makale) “Aquinas’ın De Regno’sunda ‘Tiran’ ve ‘Tiranlık’ Anlayışı.” Arkhe-Logos, 1, Bahar 2016: 133-143. (Söyleşi) “Sean Mcconnell ile Cicero’nun Mektuplarında Felsefe Yaşamı Üzerine Bir Söyleşi.” Kutadgubilig, 29, Mart 2016: 357-361. 2015

(Makale) “Cicero’nun Siyaset Anlayışında ‘Tiran’ Kavramı Üzerine Bir İnceleme.” Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi, 5, Ekim 2015: 45-62. (Makale) “De Re Publica’da Devlet Adamının Erdemi ve Scipio’nun Düşü.” Kutadgubilig, 27, Mart 2015: 215-240. (Makale) “Newton Elyazmaları.” Mürekkepbalığı, 4, 2015: 22-25. 2014

(Makale) “Cicero’nun De Re Publica’sındaki Krallık Dönemi Anlatımının Analizi.” Kutadgubilig, 26, Ekim 2014: 185-229. (Makale) “Kökensel Bir İnceleme: De Re Publica’da İktidarın Adalet Sorunu!” Doğu Batı, 69, Mayıs, Haziran, Temmuz, 2014: 63-105. (Makale) “Dünyaya karşı tanrı devleti.” Birgün Kitap, 152, 5 Eylül – 2 Ekim 2014: 8-9. (Makale) “Cicero’nun ‘De Re Publica’sındaki Devlet Tanımı ve Türleri.” Kutadgubilig, 25, Mart 2014: 319-354. 2013

(Makale) “Cicero’nun De Fato Adlı Eserinin Teşrihi.” Kutadgubilig, 23, Mart 2013: 157-171. (Çeviri) “Cicero’nun De Fato Adlı Eserinin Çevirisi.” Kutadgubilig, 23, Mart 2013: 107-144. 2012

(Makale) “Kepler, Somnium” Popüler Bilim, [1. Bölüm] s.216, Ağustos – Eylül 2012: 28-34. ve [2. Bölüm] 217, Ekim – Kasım 2012: 44-49. (Makale) “Hermetik Aydınlanmanın İzinde Thoth, Hermes ya da Mercurius”, Kutadgubilig, 21, Mart 2012: 289-331. 2011

(Söyleşi) “Prof. Harry M. Hine ile Roma’da Felsefe Faaliyetleri ve Seneca Üzerine Kısa Bir Söyleşi.” Kutadgubilig, 19, Mart 2011: 517-524. 2010

(Çeviri) Lucius Annaeus Seneca, “Naturales Quaestiones IV. Cp.I-II: Nil Nehri Üzerine.” Kutadgubilig, 18, Ekim 2010: 423-444. (Çeviri & Analiz) “Naturales Quaestiones’in 1. ve 3. Önsözünün Çevirisi ve Analizi.” Kutadgubilig, 17, Mart 2010: 27-64. 2009

(Makale) “Epicurusçu Felsefede Özgürlük ve Mutluluk Anlayışı Üzerine.” Kutadgubilig, 16, Ekim 2009: 47-62. (Çeviri) Nicolaus Copernicus, "Nicolaus Copernicus’un Göksel Hareketlere İlişkin, Kendisi Tarafından Geliştirilen Hipotezlere Dair Kısa Açıklaması." Kutadgubilig, 16, Ekim 2009: 227-252. (Makale) “Vergilius, Aeneis II-III’de Aeneas’ın Bilançosu.” Lucerna: Yaşamöyküsü, Eylül 2009: 60-73. (Makale) “Roma’ya Bakmak.” Memlekent, 2, Ağustos-Eylül 2009: 10-16. (Makale) “Francis Bacon’da Bilgi Anlayışı Üzerine.” Kutadgubilig, 15, Mart 2009: 87-112. 2008

(Makale) “Cicero, De Finibus III’te ‘Latincede Felsefi Terminoloji’ Üzerine Bir İnceleme.” Felsefe Arkivi, 33, 2008: 43-86.