TÜM YAYINLAR

A. Kitaplar

1. Cicero’nun Devleti: De Re Publica Yazıları. Yapı Kredi Yayınları, Nisan 2017.

2. Roma’da Siyaset ve Felsefe: Cumhuriyet Dönemi. İthaki Yayınları, Mayıs 2019.

3. Seneca'nın Doğa Felsefesi. İthaki Yayınları, Temmuz 2022.

4. (editörlük) Kavramlar Tarihi: Özgürlük. Doğu Batı Yayınları, 2022.
B. Kitap Bölümleri

1. “Birinci Triumviri ve İç Savaş Sırasında Cicero ve Felsefe” Felsefe Açısından Savaş ve Toplum, ed. M. Ertan Kardeş – Özgüç Güven, HiperYayın, 2018: 109-122

2. "Cicero’nun Pro Archia ve Pro Balbo’sunda Vatandaşlık Sorunu Yurttaşlık ve Demokrasi, ed. A. Öztürk – D. Özsel, Nika Yayınevi, Ocak 2020: 313-326.

3. “Antik Yunan’da Felsefe ya da Politik Felsefe” Politik Felsefe Nedir? ed. M. E. Kardeş, Tekin Yayınevi, Aralık 2020: 75-110.

4. "Kinik Felsefede Özgürlük: Toplum Karşıtlığının Etiği" ed. Armağan Öztürk - C. Cengiz Çevik, Doğu Batın Yayınları, 2022: 75-107.

5. The Tacitus Encyclopedia. ed. Victoria Emma Pagan. Wiley-Blackwell, Eylül 2022: "Narnia" ve "Vetera" maddeleri.

C. Çeviriler

1. Francis Bacon. Seçme Aforizmalar. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008.

2. “Nicolaus Copernicus, Nicolaus Copernicus'un Göksel Hareketlere İlişkin, Kendisi Tarafından Geliştirilen Hipotezlere Dair Kısa Açıklaması”. Kutadgubilig, 16 (Ekim 2009): 227-252.

3. “Naturales Quaestiones’in 1. ve 3. Önsözünün Çevirisi ve Analizi”. Kutadgubilig, 17, Mart 2010: 27-64.

4. Nicolaus Copernicus. Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Nisan 2010.

5. Sextus Empiricus. Kuşkunun Felsefesi. Kırk Gece Yayınları, Ekim 2010.

6. Lucius Annaeus Seneca. “Naturales Quaestiones IV. Cp.I-II: Nil Nehri Üzerine”. Kutadgubilig 18 (Ekim 2010): 423-444.

7. Copernicusçu İlk Bildirim. Rheticus’un “Narratio Prima” Adlı Eserinin Çevirisi ve Copernicus Astronomisine Giriş. Dergâh Yayınları, Ocak 2012.

8. (İngilizceden) Jerome Neu. Gözyaşı Entelektüel Bir Şeydir: Duygunun Anlamları. Kabalcı Yayınevi, Nisan 2012.

9. Kepler. “Somnium”. Popüler Bilim [vol.1] 216 (Ağustos - Eylül 2012): 28-34. ve [vol.2] 217 (Ekim - Kasım 2012): 44-49.

10. “Cicero’nun De Fato Adlı Eserinin Çevirisi”. Kutadgubilig 23 (Mart 2013): 107-144.

11. Cicero. Yükümlülükler Üzerine. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Mayıs 2013 [2. Baskı: 2014].

12. Cicero. Kader Üzerine. Aylak Adam Yayınları, Ocak 2014.

13. Seneca. Doğa Araştırmaları. Jaguar Kitap, Mayıs 2014.

14. Cicero. Devlet Üzerine. İthaki Yayınları, Eylül 2014.

15. (Yunancadan) Marcus Aurelius. Hayat Kısa, Mutlu Olmayı İhmal Etme: Aforizmalar. Aylak Adam Yayınları, Ocak 2016.

16. Cicero. Her Şey Bitmek İçin Başlar: Aforizmalar. Aylak Adam Yayınları, Nisan 2016.

17. Horatius. Ars Poetica – Şiir Sanatı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Haziran 2016.

18. Cicero. Yasalar Üzerine. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Aralık 2016.

19. “Johann Peter von Ludewig, Türklerde Rasyonel Felsefenin Tarihi (Historia Rationalis Philosophiae Apud Turcas)”. Arkhe-Logos 2 (Güz 2016): 37-60.

20. Cicero. Yaşlı Cato veya Yaşlılık Üzerine. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Nisan 2017.

21. Nicolaus Copernicus. “Werner’e Karşı Mektup (De Octava Sphaera, Contra Wernerum)”. Kutadgubilig 33 (Mart 2017): 151-170.

22. “Sallustius Külliyatına Ek: Marcus Tullius Cicero’ya Hakaret – Giriş ve Çeviri”. Kutadgubilig 34 (Haziran 2017): 947-960.

23. Seneca. Bilgenin Sarsılmazlığı Üzerine – İnziva Üzerine. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Eylül 2017.

24. Francis Bacon. Denemeler: Güvenilir Öğütler ya da Meselelerin Özü. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ekim 2017.

25. Cicero. Dostluk Üzerine. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Mart 2018.

26. Seneca. Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Kasım 2018.

27. (Yunancadan) “Enkheiridion, 1-23, Epiktetos”. Özne. Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 29 (Güz 2018): 19-260.

28. (Yunancadan) Epiktetos, Enkheiridion. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Temmuz 2019.

29. (Yunanca ve Latinceden) Leukippos – Demokritos, Atomcu Felsefe Fragmanları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ekim 2019.

30. (Yunanca ve Latinceden) Herakleitos, Fragmanlar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ocak 2020.

31. Thomas Aquinas, “Aristoteles, Politika 3.1-3’ün Özeti: Vatandaş ve Vatandaş Erdemi” Yurttaşlık ve Demokrasi, ed. A. Öztürk – D. Özsel, Nika Yayınevi, Ocak 2020: 327-342.

32. (Yunanca ve Latinceden) Antisthenes – Diogenes, Kinik Felsefe Fragmanları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ağustos 2020.

33. Cicero, Kader Üzerine. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Kasım 2020.

34. (Yunancadan) Tyanalı Apollonios, Mektuplar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Mart 2021.

35. (Yunanca ve Latinceden) Zenon ve Kleanthes, Stoa Felsefesinin Kuruluş Fragmanları. Albaraka Yayınları, Nisan 2021.

36. Copernicus – Rheticus, Copernicusçu İlk Astronomi Metinleri. Albaraka Yayınları, Haziran 2021.

37. (Yunancadan) Loukianos, Filozof Yaşamlarının Satışı ve Dirilen Ölüler veya Balıkçı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Aralık 2021.

38. (Yunanca ve Latinceden) Ksenophanes, Fragmanlar: Bir veya Tanrı Üzerine. Can Yayınları, Şubat 2022.

39. Cicero, İyi ve Kötü Şeylerin Gayeleri Üzerine. Albaraka Yayınları, Nisan 2022.

40. Cicero, Brutus ile Mektuplaşmalar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Nisan 2022.

41. (Yunancadan) Marcus Aurelius. Kendime Düşünceler. Can Yayınları, Mart 2023.

D. Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1. “Francis Bacon’da Bilgi Anlayışı Üzerine”. Kutadgubilig 15. (Mart 2009): 87-112.

2. “Vergilius, Aeneis II-III’de Aeneas’ın Bilançosu”. Lucerna: Yaşamöyküsü (Eylül 2009). TB: 60-73.

3. “Epicurusçu Felsefede Özgürlük ve Mutluluk Anlayışı Üzerine”. Kutadgubilig 16. (Ekim 2009): 47-62.

4. “Cicero, De Finibus III’te ‘Latincede Felsefi Terminoloji’ Üzerine Bir İnceleme”. Felsefe Arkivi 33. (2008): 43-86.

5. “Hermetik Aydınlanmanın İzinde Thoth, Hermes ya da Mercurius”. Kutadgubilig 21. (Mart 2012): 289-331.

6. “Cicero’nun De Fato Adlı Eserinin Teşrihi”. Kutadgubilig 23. (Mart 2013): 157-171.

7. “Cicero’nun ‘De Re Publica’sındaki Devlet Tanımı ve Türleri”. Kutadgubilig 25. (Mart 2014): 319-354.

8. “Cicero’nun De Re Publica’sındaki Krallık Dönemi Anlatımının Analizi”. Kutadgubilig 26. (Ekim 2014): 185-229.

9. “De Re Publica’da Devlet Adamının Erdemi ve Scipio’nun Düşü”. Kutadgubilig 27. (Mart 2015): 215-240.

10. “Cicero’nun Siyaset Anlayışında ‘Tiran’ Kavramı Üzerine Bir İnceleme”. Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi 5. (Ekim 2015): 45-62.

11. “Aquinas’ın De Regno’sunda ‘Tiran’ ve ‘Tiranlık’ Anlayışı”. Arkhe-Logos 1. (Bahar 2016): 133-143.

12. “Seneca’nın Mektuplarında Bilgenin Toplumsal Karakteri”. Akron: Eskiçağ Yazıları 10. (Kasım 2016): 191-218.

13. “Kronolojik Olarak Türkçede Cicero Bibliyografyası”. Kutadgubilig 32 (Aralık 2016): 205-212.

14. “Kinik Diogenes’in Toplumsal ve Politik Karşıtlığının Ana Hatları”. Arkhe-Logos 3. (Nisan 2017): 21-44.

15. “Policraticus’ta Yasanın Efendisi ve Kölesi Olarak Kral”. Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi 10. (Nisan 2018): 1-21.

16. “Seneca’ya Göre Filozofun Avama ve Aktif Politikaya Karşı İdeal Tutumu”. Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi Bildiri Kitabı, 4. Cilt: Çağdaş Etik ve Politik Felsefe. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. (Aralık 2018): 71-88.

17. “Stoacılık Açısından Seneca’nın ‘Büyük’ İskender Betimlemeleri”. Özne. Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 29 (Güz 2018): 117-132.

18. “Seneca’nın Doğa Araştırmaları’nda Kehanet, Kader ve Tanrı İlişkisi”. Arkhe-Logos, 7 (Bahar 2019): 63-78.

19. “Herakleitos’un Doğa Üzerine Kitabıyla İlgili Kaynaklar ve Yorumlar”. Felsefi Düşün, 13 (2019): 121-133.

20. “Luther’in Skolastik Teolojiye Karşı Tezleri”. Mesos, 1 (2019): 19-42.

21. “Machiavelli'nin Romulus'u”. Mesos, 2 (2020): 1-17.

22. “Kinik Felsefede Özgürlük: Toplum Karşıtlığının Etiği”. Kavramlar Tarihi: Özgürlük. Doğu Batı Yayınları, Nisan 2022: 75-107.

23. “ΛΆΘΕ ΒΙΏΣΑΣ ve Oinoandalı Diogenes’in 51 ve NF 131 Fragmanları”, Arkhe-Logos, 13, Güz 2022: 42-54.

24. “Stoacı Zenon’un Tanrısı: SVF 1.152-162 Fragmanlarının Genel Bir Analizi”. Mesos, 4 (2022): 63-76.

E. Hakemli Olmayan Dergilerdeki/Gazetelerdeki Makaleler

1. “Roma’ya Bakmak”. Memlekent, 2. (Ağustos-Eylül 2009): 10-16.

2. “Kökensel Bir İnceleme: De Re Publica’da İktidarın Adalet Sorunu!”. Doğu Batı, 69. (Mayıs, Haziran, Temmuz, 2014): 63-105.

3. “Dünyaya karşı tanrı devleti”. Birgün Kitap 152. (5 Eylül - 2 Ekim 2014): 8-9.

4. “Newton Elyazmaları”. Mürekkepbalığı, 4. (2015): 22-25.

5. "Roma'da Felsefe Var mıydı?" Birgün Pazar,744. (13 Haziran 2021) 6. "Vatandaş ve Vatandaşlık Üzerine" Birgün Pazar, 747. (4 Temmuz 2021)

7. "Peralta ve Klasikler Sorunu". Türk Edebiyatı, 589 (Kasım 2022).

8. “Roma Hukukunun Politik Güncelliği Üzerine”. Arkhe, 22 (2022): 50-55.

9. “Acı, vatandaşlık ve siyasal kimlik”. Atlas, 2023/01.

10. "Pan: Bir Heykelden Fazlası yahut Her Şeyden Biraz". Türk Edebiyatı, 597 (Temmuz 2023).

F. Düzeltmeler

1. (Düzeltme) Seneca. Troialı Kadınlar. çev. Çiğdem Dürüşken. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul, 2009.

2. (Düzeltme) Sören Kierkegaard. Baştan Çıkarıcının Günlüğü. Çev. Nur Beiber. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Haziran 2013.

G. Bildiriler, Konuşmalar ve Söyleşiler

1. (Söyleşiyi yapan olarak) “Prof. Harry M. Hine ile Roma’da Felsefe Faaliyetleri ve Seneca Üzerine Kısa Bir Söyleşi”. Kutadgubilig 19 (Mart 2011): 517-524.

2. (Söyleşi yapılan olarak) “Cengiz Çevik’le Söyleşi”. Jaguar Kitap.

3. (Söyleşiyi yapan olarak) “Sean Mcconnell ile Cicero’nun Mektuplarında Felsefe Yaşamı Üzerine Bir Söyleşi”. Kutadgubilig 29. Mart 2016: 357-361.

4. (Söyleşiyi yapan olarak) “Gareth Williams ile Seneca’nın Eserleri ve Roma’da Felsefe Üzerine Kısa Bir Söyleşi”. Kutadgubilig 35. Eylül 2017: 239-244 (İngilizcesi: 235-237).

5. (Bildiri) “Seneca’ya Göre Filozofun Avama ve Aktif Politikaya Karşı İdeal Tutumu”, Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü: 2 Mayıs 2018.

6. (Bildiri) “Seneca ve Bilge”, İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Seminer Kitaplığı: 22 Mayıs 2018.

7. (Bildiri) “Birinci Triumviri ve İç Savaş Sırasında Cicero ve Felsefe”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum “Eve Dönen Asker” Uluslararası Kongre: 12 Eylül 2018.

8. (Bildiri) “Antik Yunan’da Felsefe ya da Politik Felsefe”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Politik Felsefe Nedir?: 23 Ekim 2018.

9. (Konuşma) “Seneca’nın Filozof ve Avam Ayrımı Üzerine”, İstanbul Edebiyat Derneği Seminerleri (“Filozofun Politika ile İmtihanı: Niçin Filozoflar Yönetemezler?”): Kasım 2018.

10. (Konuşma) “Cicero, Hukuk ve Felsefe”, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü, Tea & Talk: 3 Aralık 2018.

11. (Konuşma) “Kinik Felsefe ve Toplumsal Kimliğin Reddi”, Opus Noesis ve Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği, Opus 19: 13 Aralık 2018.

12. (Konuşma) “Sokrates’in Savunması ve Felsefe”, Kitap ile Sohbet - Oyuncak Müzesi, 12 Şubat 2019.

13. (Konuşma) “Roma’da Politika ve Felsefe”, Roma Kültürü / Cultura Romana, İstanbul, Kadıköy Belediyesi, TESAK, Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri, 13 Mart 2019.

14. (Konuşma) “95 Tez’in Teolojisi”, Luther ve Reform Kültürü Paneli, İstanbul, Ataşehir Belediyesi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, 13 Nisan 2019.

15. (Konuşma) “Antikçağ Doğa Felsefesi: Herakleitos ve Parmenides”, Medicalpark İzmir sponsorluğunda Kent Söyleşileri, Mövenpick Hotel İzmir, 9 Mayıs 2019.

16. (Konuşma) Cengiz Çakmak’la birlikte: “Cumhuriyet ve Felsefe: Antikçağdan Günümüze Politika, Eleştirel Düşünce ve Özgür Birey”, Pazar Söyleşileri kapsamında İstanbul Ataşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür Evi, 20 Ekim 2019.

17. (Konuşma) Olgay Söyler’le birlikte: “Toplumsal Muhalefet Açısından Kinizm ve Melamilik”, İstanbul Ataşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür Evi, 16 Kasım 2019.

18. (Konuşma) “Presokratik Felsefe: Yöntem ve Sorunlar”, Antik Felsefe İstanbul, Galatasaray Üniversitesi, Erdoğan Teziç Salonu, 13 Ocak 2020.

19. (Söyleşi yapılan olarak) C. Cengiz Çevik ile Elea Okulu Üzerine Bir Röportaj, Pharmakon, 7, 2021.

20. (Söyleşi yapılan olarak) "C. Cengiz Çevik ile Söyleşi", Edebifikir, 16.6.2021.

21. (Bildiri) "Stoa Felsefesinin Kuruluşu: Kökler ve Kurucular", Tarsus Belediyesi, Aratos Felsefe Dergisi ve Türkiye Felsefe Kurumu, 15 Ekim 2022.

22. (Konuşma) "Presokratik felsefeye giriş", Galatasaray Üniversitesi, Felsefe Kulübü, 1 Kasım 2022.

23. (Bildiri) "Marcus Aurelius'ta Evren, Adalet ve İnsan", Yaşam için Felsefe: Muğlalı/Oenoandalı Diogenes’ten P. Hadot’ya - Mavi Anadolu Felsefe Sempozyumu, Bodrum, 25 Nisan 2023. 24. (Konuşma) "Marcus Aurelius ve Stoa Felsefesi", Galatasaray Üniversitesi, Felsefe Kulübü, 3 Mayıs 2023.

25. (Konuşma) "Çeviri Üzerine Sohbet", Türk Edebiyatı Vakfı, 27 Mayıs 2023.
H. Canlı Yayınlar ve Podcast

1. (Söyleşi yapılan olarak - Podcast) “Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu ile Nereden Başlasam (2): Roma tarihi'ne nereden başlasak? Cengiz Çevik anlatıyor”, Medyascope, 29 Aralık 2019.

2. (Söyleşi yapan olarak - Canlı yayın) Cengiz Çakmak'la Birlikte: "Felsefe ve Sinekleri: Merdiven, Eleştiri, Hayat", Instagram, 16 Mayıs 2020.

3. (Söyleşi yapan olarak - Canlı Yayın) Hatice Nur Beyaz Erkızan'la Birlikte "Felsefe Üzerine", Instagram, 30 Mayıs 2020.

4. (Söyleşi yapan olarak - Canlı yayın) Cengiz Çakmak'la Birlikte: "Felsefeye Giriş: Başlangıçlar ve Kökenler, Anaksimandros, Pythagoras, Ksenophanes, Herakleitos", Instagram, 18, 20, 25 Haziran 2020. [1][2][3]

5. (Konuşma - Canlı yayın) Olgay Söyler'le birlikte: "Cumhuriyet ve 'Cumhuriyetimiz' Üzerine", Instagram, 29 Ekim 2020.

6. (Canlı yayın) "Filoloji, Felsefe ve Gelecek Üzerine", Birol Güven ile Gelecek Geliyor, 360 TV, 22 Kasım 2020.

7. (Canlı yayın) "Dr. C. Cengiz Çevik ile Sohbet", İstanbul Üniversitesi Felsefe Topluluğu, 22 Kasım 2020.

8. (Canlı yayın) Armağan Ekici'yle birlikte: "Çeviri Kültürü Üzerine", Youtube, 13 Aralık 2020.

9. (Söyleşi yapılan olarak - Podcast) "Roma tarihini en iyi anlatan filmler ve kitaplar", Burak Tatari ile 2hafta 1gün, 9 Ocak 2020.

10. (Canlı yayın) "Roma'da Stoa Felsefesi", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Kulübü Konuşmaları, 10 Şubat 2021.

11. (Söyleşi yapılan olarak) "İş Kültür’den: Çevirmen C. Cengiz Çevik’le 'Kinik Felsefe: Fıçıda Dünya Vatandaşlığı'", Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Youtube Kanalı, 14 Şubat 2021.

12. (Söyleşi yapılan olarak - Canlı yayın) Sinan Sülün'le "Hayatın Anlamı ve Stoa Felsefesi", Clubhouse, 28 Şubat 2021. 12. (Söyleşi yapılan olarak) "Latin Dili ve Edebiyatı'nın Türkçe Sesi", Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Liderlik Kulübü, 16 Mart 2021.

13. (Konuşma) Armağan Ekici'yle birlikte: "Çevirmenin ve Çevirinin İnzivası", Yaşama Dair Söyleşiler, Ataşehir Belediyesi.

14. (Söyleşi yapılan olarak) "Roma'da Felsefe", Küresel Fikir Atölyesi, 11 Ağustos 2021.

15. (Canlı yayın) "Celal Şengör ile Cornford'un Sokrates Öncesi ve Sonrası kitabı üzerine", Amor Legendi Okuma Kulübü, 4 Kasım 2022.

16. (Konuşma - Canlı yayın) "Stoa Felsefesinde Fizik ve Teoloji (Doç. Dr. Melike Molacı ve Dr. C. Cengiz Çevik)", C. Cengiz Çevik Youtube Kanalı, 25 Kasım 2022.

17. (Söyleşi yapan olarak - Canlı yayın) "Fatmagül Berktay ile "Bugünü Severek Düşünmek", C. Cengiz Çevik Youtube Kanalı, 18 Aralık 2022. 18. (Söyleşi yapılan olarak) Sinan Sülün'le "İş Hayatında Hikayeleştirme", Aralık 2022.

19. (Söyleşi yapılan olarak) Olcay Dilek ile "Filogazete’de “gençler, seçim ve öfke-akıl” güncesi...", 19 Mayıs 2023.
I. Üyelikler

1. Arkhe-Logos: Felsefe Dergisi - Yayın danışma kurulu üyesi

2. Libri: Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi - Hakem

3. Mesos: Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi - Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Editörü